[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhóm Telegram mới @linuxvn (https://telegram.me/linuxvn/)Xin chào,

Đây là thông báo trễ tới các bạn. Nhóm telegram của ArchLinuxVn đã chuyển từ Private qua Public. 

Địa chỉ mới: https://telegram.me/linuxvn/.

Nhóm cũ vẫn còn giữ nguyên với mục đích tham khảo.

Chúc cuối tuần vui vẻ.