[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch cài mutt hay neomutt đều thất bạiTôi cài mutt (version dành cho Gmail) nhưng khi hoàn tất config trong .muttrc rồi chạy thử thì bị báo "Login fail".
Tiếp tục cài neomutt rồi chạy nó, nạp password Gmail Rất Cẩn Thận (và cả disable fcitx) , nhưng vẫn bị Gmail báo Login fail và :
"---NeoMutt: (no mailbox) [Msgs:0]---(threads/reverse-last-date-received)
No authenticators available or wrong credentials"
Đoán là bị Gmail chận chỗ nào đó. Có ai giúp fix không xin cám ơn trước.