[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhóm Telegram mới @linuxvn (https://telegram.me/linuxvn/)Lưu trữ nội dung nhóm Telegram cũ có ở đây: https://l.archlinuxvn.org/telegram_group_2/

On Saturday, February 3, 2018 at 7:08:51 AM UTC+7, [email protected] wrote:
Xin chào,

Đây là thông báo trễ tới các bạn. Nhóm telegram của ArchLinuxVn đã chuyển từ Private qua Public.

Địa chỉ mới: https://telegram.me/linuxvn/.

Nhóm cũ vẫn còn giữ nguyên với mục đích tham khảo.

Chúc cuối tuần vui vẻ.