[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Có ai giúp chút hèVào 22:37:07 UTC Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2019, maikhai đã viết:
> http://hackage.haskell.org/package/taffybar
> 
> Cài vô rồi,edit .xinitrc như hướng dẫn rồi (thử cả 2 kiểu), vậy mà nó trơ trơ không xuất hiện.
> Làm càng thêm tò mò muốn nhìn thấy nó ra răng ...

Gõ thêm:
Khi trước thì / output df chừng hơn 8GB, sau khi cài nó thành:
/dev/sda3      209610568  16787820 182105456   9% /
tức là nó tăng gấp đôi; không hiểu nó ịn vào những gì mà khiếp thế!