[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Welcome back, An stk and Huy-NgoCác liên kết đúng như sau:

https://t.me/linuxvn_notes/37

https://github.com/linuxvn/about/blob/master/Notes-2019.md#welcome-back-stk-and-huy

Thời buổi cái gì cũng auto, mà hại nhiều hơn lợi :(