[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OLPC/SUGAR open-source Manual

2010/6/17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt <[email protected]>
Hi bác Quỳnh, cháu join vào nhóm dịch này với ạ :)Vâng, để chiều nay về nhà sẽ chia sẻ các tài liệu đã dịch thông qua Google docs.
--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam