[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vung Vieng Village XO Project   Hello my friends,
Happy & Prosperous New Year to you all!

I am settling back in to life at home in the USA. Tonight it will be 6 degrees below 0, Fahrenheit! It is cold!

1. I was so glad to participate in FOSSAsia this year. After I left HCMC/SGN, I went to Cambodia to visit an XO laptop project there. I have 3 blog entries for that trip. In case you did not see them, they can be found here:

One on Siem Reap here:
http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1321389428/tpod.html

and 2 for my visit to the XO project in Reaksmy:
http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1322029765/tpod.html

and
http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1323139581/tpod.html

Here are some tips to help you navigate my blogs.

A. Click on a photo anywhere in the entry and you will get a larger photo with arrows to click and scroll through all photos. In that format, you'll see the title and any comments I wrote on the right side too.

B. You really only needed one link above. If you scroll down to the bottom of the page, below the photos on any entry, and the Table of Entries (Contents) appears below each entry. You can scroll and click on any Entry from any other Entry.

2. Perhaps Mr. Quynh and/or Mr. Hong will soon be contacted by someone from the VVV. Last week, a friend of mine had a trip planned to Halong Bay on Indochina Junk, over the New Year's holiday. She had hoped to visit Vung Vieng and I sent a letter with her. Her boat went to a different village but she assures me that the letter will be hand delivered this week. I suggested that someone from Vong Vieng get in touch with the volunteers in Hanoi. Ms. Nguyet, of this group translated my letter into Vietnamese. Thanks Nguyet. I wrote to my friends that run the souvenir shop in the VVV. Here is a copy of what I wrote:

Letter from Nancie to Vung Vieng Village

28 Tháng 12 2011

Thân chào Hương, Hồng, Nam & Hải
 
Trước tiên tôi xin gửi lời Chúc mừng năm mới tới các bạn J
Thật khó tin là đã 2 năm rồi kể từ ngày tôi tới thăm làng Chài Vung Viêng của các bạn và mang tới 12 laptop từ dự án Mỗi trẻ em một Laptop cùng hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tôi luôn mong các bạn và gia đình của các bạn cũng như tất cả người dân & trẻ em ở làng Chài đều khỏe!
 
Elaine là một người bạn của tôi, sẽ tới thăm Vịnh  Hạ Long theo tour của Indochina Junk, vì vậy, tôi nhờ cô ấy gửi lá thư này tới cho các bạn.
 
Tôi đã mất liên lạc về những chiếc máy tính Xos ở làng Chài Vung Viêng trong một thời gian dài. Tôi muốn thông báo cho các bạn rằng hiện tại có những tình nguyện viên tại Hà Nội & TP Hồ Chí Minh của dự án OLPC là người Việt Nam, họ có thể trợ giúp để nâng cấp phần mềm cho những chiếc laptops và hướng dẫn cách sử dụng các trò chơi/hoạt động trên XO bằng tiếng Việt. Các tình nguyện viên đã Việt hóa các trò chơi/hoạt động trên máy XO, và với
những cập nhật mới có sẵn, XO cũng có thể chạy một phần mềm mở được gọi là GNOME trong ngôn ngữ Việt Nam.GNOME có thể xuất hiện cửa sổ trên máy tính.

Để những tình nguyện viên có thể giúp đỡ trẻ em và người lớn tại Làng Chài sử dụng XO, chúng tôi cần có contact liên lạc bằng điện thoại và/hoặc email. Ở làng Chài có ai đang sử dụng những chiếc máy XO mà có thể liên lạc được với những tình nguyện viên không? Người đó có thể là giáo viên tại lớp, hoặc một người lớn nào đó hay thậm chí là một thanh thiếu niên thích sử dụng máy tính.
 
Để bắt đầu, người đó có thể liên hệ với Ông Vũ Quỳnh email [email protected] và ông Trần Hồng theo email [email protected] tại Hà Nội

Có lẽ Hồng hoặc ai đó có thể gửi mail và hỏi số điện thoại của chú Quỳnh, anh Hồng.

Về tôi, gia đình tôi và tôi đang sống tốt ở Mỹ. Tôi đã có một cháu trai đáng yêu 5 tháng tuổi ởi Bangkok. Năm nay tôi vừa mới tới thăm cháu. Tôi cũng đã qua Thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ nhiều người quan tâm tới việc mang XO tới cho trẻ em Việt Nam. Tôi cũng đã đi cùng Elaine đến một trường học ở Campuchia có nhiều XO cho trẻ em. Những đứa trẻ đã học được rất nhiều thứ với máy tính. Những đứa trẻ lớn hơn giờ đã có thể sử dụng được các loại máy tính và có thể học được nhiều điều từ Internet, bởi vì họ đã có XO.
Tôi hy vọng rằng trẻ em ở làng chài Vung Viêng thích những chiếc máy XO mà tôi đã mang tới. Và tôi rất mong muốn được nghe tin tức về việc những đứa trẻ ở Vung Viêng sử dụng  XO như thế nào.
 
Tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn J
Chúc mừng năm mới!
Nancie
[email protected]


December 28, 2011
Dear Huong, Hong (Rose:)), Nam and Mai,

Happy New Year! I can hardly believe that it has been two years since I visited the Vung Vieng Fishing Village and brought you 12 XO laptops from the One Laptop Per Child project. I hope that you and your families and all of the residents and children in Vung Vieng are well!

I have asked my friend Elaine to bring you this letter when she visits Halong Bay with Indochina Junk.

I have not heard anything about the XOs in the VVV for a long time. I want to tell you that there are volunteers now in Hanoi and HCMC with OLPC Vietnam that can offer help to update the software on the laptops and to show you a Help Activity instruction manual in Vietnamese language. The volunteers have been working to translate the Sugar software for the XO into Vietnamese. And with the new update that is available, the XO can also run an open software called GNOME in the Vietnamese language. GNOME works a little like windows on a PC.

For Vietnamese people to help the children and adults in the VVV with the laptops, we need to have a person for them to contact by phone and/or email. Is there someone who has used the XOs that can be in touch with people who can help? It could be a teacher, or another adult or even a teenager who likes computers.

To start, that person can contact in Hanoi,
Mr. Vu Do Quynh at [email protected]
and Mr. Hong D. Tran, [email protected]

Perhaps Hong (Rose) or someone else can email them and get their phone numbers.

About me, my family and I are well in the USA. I have a new grandson, 5 months old in Bangkok. This year I visited him. I came to HCMC Vietnam and met many people interested in getting XOs for Vietnamese children. I also went with Elaine to a school in Cambodia that has XOs for many children. The children there learn so much with them. The older children are now good on all types of computers and can learn many things on the Internet too, because they have XOs.

I hope that the children in Vung Vieng like the XOs. And that I can hear something about how the children use the laptops.

Happy New Year!
My very best to all of you,
Nancie
[email protected]

And, Happy New Year and my very best to all of the members of our OLPC Vietnam Group!
Warm regards and personal thanks,
Nancie:)--
Nancie
This email came from my XO from OLPC!
Please check out One Laptop Per Child at http://laptop.org/ and help make the world a better place!