[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [FM Discuss] Translation of XO and Sugar manuals to Vietnamese

2010/6/17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt <[email protected]>
Bác Quỳnh ơi cái này ko hiện song song hai cửa sổ Anh - Việt được ạ?
Mình phải dịch trên một cửa sổ khác rồi paste vào phần Edit Translate rồi Puslish?


Có. nếu Ánh Nguyệt chọn một chương ở tình trạng "untranslated" thì nó sẽ hiện thị song song 2 cửa sổ tiếng Anh (gốc) bên trái, và cửa sổ để dịch (có thể paste) bên phải.

Những trang (chương) đã dịch rồi thì nếu muốn sửa sẽ chỉ hiển thị 1 cửa sổ (tiếng Việt) để cho phép chỉnh sửa văn bản.

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam