[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [FM Discuss] Translation of XO and Sugar manuals to Vietnamese

2010/6/17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt <[email protected]>
Hi, cảm ơn bác, cháu thấy rồi ạ :). Ngày mai cháu sẽ bắt đầu ^^Ánh Nguyệt cũng nên cho biết sẽ làm cụ thể phần gì, để người khác biết và tránh 2 người làm riêng biệt.

khi nào dịch xong một phần, cũng báo cho mọi người biết. Lúc đó cần người khác đọc qua lại để nếu có gì không ổn có thể trao đổi.

Về thuật ngữ, cũng cần đọc các phần đã dịch rồi để cố gắng thông nhất kiểu viết và các thuật ngữ.

Về quyển XO chửang hặn, chị Clytie đã dùng kiểu viết cho các cháu đọc, cho nên xưng với người đọc là "cháu". Theo tôi đố tượng đọc quyển sách như XO sẽ rộng hơn là các cháu (có cả phụ huynh và người lớn nữa), cho nên cần chọn một kiểu trung lập hơn (thường chúng tôi hay dùng từ "bạn" để xưng với người đọc). Những vấn đề như thế này cần trao đổi và thông nhất với nhau giữa những người dịch.

Ánh Nguyệt (và các bạn muốn tham gia dịch) cũng có thể đăng ký địa chỉ email vào hộp thư chung của dự án MOST (http://du-an-most.hanoilug.org/) tại : http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most/

Như thế có thể đặt câu hỏi trên hộp thư đó khi mình đang phân vân về cách dịch một thuật ngữ nào đó.

Chúc mạnh khỏe

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam