[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [FM Discuss] Translation of XO and Sugar manuals to VietnameseHi, cảm ơn bác, cháu thấy rồi ạ :). Ngày mai cháu sẽ bắt đầu ^^


2010/6/17 Quynh Vu Do <[email protected]>


2010/6/17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt <[email protected]>

Bác Quỳnh ơi cái này ko hiện song song hai cửa sổ Anh - Việt được ạ?
Mình phải dịch trên một cửa sổ khác rồi paste vào phần Edit Translate rồi Puslish?


Có. nếu Ánh Nguyệt chọn một chương ở tình trạng "untranslated" thì nó sẽ hiện thị song song 2 cửa sổ tiếng Anh (gốc) bên trái, và cửa sổ để dịch (có thể paste) bên phải.

Những trang (chương) đã dịch rồi thì nếu muốn sửa sẽ chỉ hiển thị 1 cửa sổ (tiếng Việt) để cho phép chỉnh sửa văn bản.

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam--
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Officer of Human Resources Dept
CTCP Phát Triển Nhà Tây Đô
Tầng 8 - CT1, Khu ngoại giao đoàn, Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội
ĐTCQ: 04 37 505 015/16
Mobile: 0934 350 600
YM: anh_nguyet74
Skype: anhnguyet_hro
Myblog: http://vn.myblog.yahoo.com/anh_nguyet74