[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tham gia OLPC VIetnam, tình nguyện viênDạ em đã tham gia vào group rồi ạ. Nhưng làm thế nào để tham gia vào
việc dịch phần mềm Sugar ạ. Mọi người có thể cho em rõ thông tin hơn
được không ạ