[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tham gia OLPC VIetnam, tình nguyện viênChào Sơn,

On Oct 3, 11:50 pm, Lê Tùng Sơn <[email protected]> wrote:
> Mọi người cho em hỏi bây giờ em có thể tham gia OLPC như là tình
> nguyện viên bằng hình thức nào ạ. Em xin cảm ơn

Việc đầu tiên Sơn cần làm là gia nhập nhóm OLPC trên Google groups để
tiện trao đổi và nhận thông tin của nhóm.
Khi đăng ký vào nhóm, Sơn có thể tự giới thiều mình là ai, làm gì, ở
đâu.

Về các công việc, Sơn có thể tra cứu những posts cũ. Trước mắt có yêu
cầu tiếp tục dịch phần mềm Sugar sang tiếng Việt và dịch các tài liệu
hướng dẫn dùng Sugar. Cũng có một số yêu cầu về sửa đổi mã nguồn nếu
Sơn là lập trình viên quen thuộc ngôn ngữ Python và các ngôn ngữ khác.

Chúc mạnh khỏe