[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Our SaigonLUG teamChào các bạn.

Đây là e-mail thông báo được gửi từ mailing list dành riêng cho nhóm quản lí và các cộng tác viên của SaigonLUG, sẽ được dùng để thảo luận về các hoạt động, mục tiêu của SaigonLUG.

Trang lưu trữ của mailing list: http://groups.google.com/group/saigonlug
Địa chỉ e-mail của mailing list: [email protected]

Trước mắt, việc quan trọng nhất chúng ta cần làm sẽ là thảo luận về phương pháp tổ chức sự kiện Saigon Software Freedom Day 2009 vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Vì thời gian không còn nhiều (khoảng 50 ngày) nên chúng ta cần phải quyết định nhanh và cụ thể kế hoạch tổ chức, sau đó sẽ dùng bản kế hoạch này để đi kêu gọi nhà tài trợ, nhằm gây quĩ cho việc tổ chức sự kiện. Mình đề nghị là bản kế hoạch này cần hoàn thành vào trước ngày 15 hoặc chậm nhất cũng phải trước là ngày 20 tháng 8.

Hãy nhớ rằng một khi đã được tham gia vào nhóm này thì tất cả mọi thành viên trong nhóm đều bình đẳng. Không có người lãnh đạo ở đây, tất cả chúng ta đều là thành viên của Saigon SFD Team. Mọi quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở ý kiến của từng thành viên. Rất mong mọi người sẽ tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình để cho ngày hội được tổ chức thành công tốt đẹp. Nếu mọi người thấy có thể mời ai tham gia nhóm tổ chức sự kiện thì hãy đừng ngần ngại gửi thư mời họ tham gia thảo luận trong mailing list này.

* Chú ý khi tham gia thảo luận thì mình mong là nếu có thể thì các bạn vui lòng viết e-mail bằng song ngữ Anh - Việt nhằm tạo thuận lợi cho tất cả thành viên. Trong trường hợp bạn chỉ có thể viết e-mail bằng tiếng Việt thì cũng không sao, các thành viên khác trong nhóm có thể giúp tóm tắt ý chính của bạn bằng tiếng Anh để cho các thành viên không nói được tiếng Việt có thể hiểu và cùng tham gia thảo luận với chúng ta.

Một điều cuối cùng mình nhắc lại, đó là một khi đã tham gia vào mailing list này thì mọi người chúng ta đều bình đẳng và đều là thành viên của cùng một đội. Do vậy, chỉ cần mọi người sẽ tham gia thảo luận nhiệt tình thì tất cả chúng ta sẽ có thể trở thành một đội SFD tuyệt vời!

Thân mến
An.

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Hi guys.

This is the announcement e-mail sent from the private mailing list of SaigonLUG. It is reserved only for the group's managers and cooperators to discuss about SaigonLUG's activities and plans.

Our mailing list's homepage: http://groups.google.com/group/saigonlug
Our group e-mail address: [email protected]

The first and the most important thing we have to do asap is to discuss about the celebration plan for the Saigon Software Freedom Day 2009 in Sept 19. Because there is only about 50 days left, I think we should discuss and build a detailed plan quickly then we will use it to find sponsors and raise money for celebration. I suggest that our plan should be finished before Aug 15 or at least, Aug 20.

Please remember that all members of this mailing list are EQUAL. There is no leader, no manager here, we all are the members of the Saigon SFD Team! Every decision will be based on the members' selection. I hope we can make a great celebration plan so we can have a great Software Freedom Day and then, we will be a great SFD Team!

Cheers!!
An.
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy