[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cloud Computing Conf Aug1, a chance to find sponsors for SFD?(this is a bilingual email, English and Vietnamese, you can reply in any language, or both of them)
(đây là e-mail song ngữ Anh- Việt, các bạn có thể reply bằng ngôn ngữ nào tùy thích, hoặc có thể là cả hai)

Hi guys,

According to this link, there will be a Cloud Computing Conference in Saigon in Aug 1. The organizers announce that they will invite many famous speakers from IBM Vietnam, Uni of Tech, VDC, Skydoor.net, etc. to the conf. 
I wonder if it is a good chance to advertise for SaigonLUG and discuss with those speakers about our SFD plans, so that we may convince them (and their company) to help us with SFD celebration (e.g financial support).

You guys may say that we still don't have a detailed plan yet. But I think we should try to talk to them, ask what they and their companies WANT in an open source event like SFD. Then, we may use their ideas to build our celebration plan.  I think if we celebrate an SFD based on what the community and the sponsors REALLY WANT, they will be atrracted and join us.

What do you guys think? Is it a good idea?

If anyone agree with my idea, please remember to join that conference in Aug 1st

Time: 2.00pm- 6.00pm
Address: LAVENDER HOTEL, 208-210 Le Thanh Ton St., HCMC
Organizer's phone number: 0906 431 777
(hey, it is NOT my phone number! It is the phone number of the event's organizer)

At least, I guess we should have about 3 or 4 guys to represent for our SFD team. You know, there is no way that I can represent for SaigonLUG and convince them all by myself.

Please let me know what you guys think.

Cheers!!
An.

_______________________________
_______________________________

Chào mọi người,

Theo như thông tin tại đường dẫn này thì sẽ có một cuộc hội thảo về điện toán đám mây tại Tp. HCM vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Theo những người tổ chức thì họ sẽ mời nhiều khách mời đặc biệt từ các công ty, trường ĐH danh tiếng trong nước đến để diễn thuyết tại hội nghị. Do vậy em nghĩ rất có thể đây là cơ hội tốt để cho chúng ta đến làm quen và quảng bá cho kế hoạch tổ chức SFD 2009, từ đó có thể thuyết phục những người này (và Cty của họ) tham gia hỗ trợ chúng ta (ví như về mặt tài chính)

Mọi người có thể sẽ trả lời là chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể nào cho ngày SFD cả. Nhưng em thì nghĩ là mình có thể đến giới thiệu sơ qua với họ về mục tiêu tổ chức SFD, rồi từ đó hỏi xem họ (và Cty của họ) thật sự muốn những gì trong một ngày hội mã nguồn mở như SFD. Từ dó, chúng ta sẽ có thể dễ dàng xây dựng một bản kế hoạch tổ chức phù hợp với ý muồn của cộng đồng cũng như những nhà tài trợ. Vậy thì sự kiện SFD của chúng ta sẽ thu hút được rất nhiều sự hỗ trợ quý giá.

Không biết mọi người thấy ý kiến của em thế nào ạ?

Nếu ai đồng ý với ý kiến này của em thì vui lòng nhớ đến tham dự hội thảo nói trên:

Thời gian: 2.00 chiều- 6.00 chiều
Địa chỉ: LAVENDER HOTEL, 208-210 Lê Thánh Tôn
Điện thoại liên lạc: 0906 431 777
(Chú ý rằng đây KHÔNG phải là số của em, mà là số điện thoại của người tổ chức sự kiện nói trên)

Em nghĩ chúng ta cần ít nhất 3 đến 4 người, trình độ học vấn hay kinh nghiệm càng cao càng tốt để đại diện cho SaigonLUG và nhóm tổ chức Saigon SFD 2009. Như vậy sẽ dễ gây thuyết phục hơn.

Xin hãy cho em biết mọi người nghĩ thế nào

An.

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com