[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cloud Computing Conf Aug1, a chance to find sponsors for SFD?Please let me know your idea asap because the Conf will be celebrated
tomorrow

Vui lòng cho em biết ý kiến của mọi người sớm vì hội thảo này sẽ diễn
ra vào ngày mai

Cheers!!
An.

On Jul 31, 2:23 am, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> (this is a bilingual email, English and Vietnamese, you can reply in any
> language, or both of them)
> (đây là e-mail song ngữ Anh- Việt, các bạn có thể reply bằng ngôn ngữ nào
> tùy thích, hoặc có thể là cả hai)
>
> Hi guys,
>
> According to this link <http://www.facebook.com/event.php?eid=121213732152>,
> there will be a Cloud Computing Conference in Saigon in Aug 1. The
> organizers announce that they will invite many famous speakers from IBM
> Vietnam, Uni of Tech, VDC, Skydoor.net, etc. to the conf.
> I wonder if it is a good chance to advertise for SaigonLUG and discuss with
> those speakers about our SFD plans, so that we may convince them (and their
> company) to help us with SFD celebration (e.g financial support).
>
> You guys may say that we still don't have a detailed plan yet. But I think
> we should try to talk to them, ask what they and their companies WANT in an
> open source event like SFD. Then, we may use their ideas to build our
> celebration plan.  I think if we celebrate an SFD based on what the
> community and the sponsors REALLY WANT, they will be atrracted and join us.
>
> What do you guys think? Is it a good idea?
>
> If anyone agree with my idea, please remember to join that conference in Aug
> 1st
>
> Time: 2.00pm- 6.00pm
> Address: LAVENDER HOTEL, 208-210 Le Thanh Ton St., HCMC
> Organizer's phone number: 0906 431 777
> (hey, it is NOT my phone number! It is the phone number of the event's
> organizer)
>
> At least, I guess we should have about 3 or 4 guys to represent for our SFD
> team. You know, there is no way that I can represent for SaigonLUG and
> convince them all by myself.
>
> Please let me know what you guys think.
>
> Cheers!!
> An.
>
> _______________________________
> _______________________________
>
> Chào mọi người,
>
> Theo như thông tin tại đường dẫn
> này<http://www.facebook.com/event.php?eid=121213732152>thì sẽ có một
> cuộc hội thảo về điện toán đám mây tại Tp. HCM vào ngày 1
> tháng 8 tới đây. Theo những người tổ chức thì họ sẽ mời nhiều khách mời đặc
> biệt từ các công ty, trường ĐH danh tiếng trong nước đến để diễn thuyết tại
> hội nghị. Do vậy em nghĩ rất có thể đây là cơ hội tốt để cho chúng ta đến
> làm quen và quảng bá cho kế hoạch tổ chức SFD 2009, từ đó có thể thuyết phục
> những người này (và Cty của họ) tham gia hỗ trợ chúng ta (ví như về mặt tài
> chính)
>
> Mọi người có thể sẽ trả lời là chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể nào cho ngày
> SFD cả. Nhưng em thì nghĩ là mình có thể đến giới thiệu sơ qua với họ về mục
> tiêu tổ chức SFD, rồi từ đó hỏi xem họ (và Cty của họ) thật sự muốn những gì
> trong một ngày hội mã nguồn mở như SFD. Từ dó, chúng ta sẽ có thể dễ dàng
> xây dựng một bản kế hoạch tổ chức phù hợp với ý muồn của cộng đồng cũng như
> những nhà tài trợ. Vậy thì sự kiện SFD của chúng ta sẽ thu hút được rất
> nhiều sự hỗ trợ quý giá.
>
> Không biết mọi người thấy ý kiến của em thế nào ạ?
>
> Nếu ai đồng ý với ý kiến này của em thì vui lòng nhớ đến tham dự hội thảo
> nói trên:
>
> Thời gian: 2.00 chiều- 6.00 chiều
> Địa chỉ: LAVENDER HOTEL, 208-210 Lê Thánh Tôn
> Điện thoại liên lạc: 0906 431 777
> (Chú ý rằng đây KHÔNG phải là số của em, mà là số điện thoại của người tổ
> chức sự kiện nói trên)
>
> Em nghĩ chúng ta cần ít nhất 3 đến 4 người, trình độ học vấn hay kinh nghiệm
> càng cao càng tốt để đại diện cho SaigonLUG và nhóm tổ chức Saigon SFD 2009.
> Như vậy sẽ dễ gây thuyết phục hơn.
>
> Xin hãy cho em biết mọi người nghĩ thế nào
>
> An.
>
> --
> An Nguyen
>
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information:http://st-konqueror.blogspot.com