[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)On 09/07/2009 09:04 AM, Lâm Võ wrote:
> @An Nguyen: sau buổi gặp mặt, An là người nắm giữ các phân công công
> việc nên em thêm vào phần phân công ở phía sau luôn. Ngoài ra như  anh
> đã trao đổi với An, là anh hay Hưng tham gia ngày hội với tư cách cá
> nhân, Lạc Tiên chỉ tham gia tài trợ một phần nếu cần.
> @Anh Hung Nguyen: nếu JavaVietnam.org (hay đại diện) tham gia thì e
> lấy thêm thông tin để bổ sung vào BTC nhé. Ngoài ra e viết Press
> Release xong thì cho a một bản nhé, a cần để gửi cho Diễn đàn doanh
> nghiệp. Anh nghĩ em cũng nên nhờ thầy Thái Sơn gửi cho Tuổi Trẻ và
> Thanh niên luôn.


@An: Em cần cập nhật thông tin lên Website SaigonLug sớm, ít nhất là một vài thông tin ngắn về SFD sắp tới.