[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khách mời cho SFDHello team,

Tui nghĩ chúng ta nên mời một số báo đài đến để viết về sự kiện này. Tui có thể mời Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Người Lao Động.

Thanks to all
Trần Văn Tuấn
Cell 0903 808 177