[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Khách mời cho SFDNếu vậy thì quá tuyệt! Nhưng trước mắt, em sẽ cố gắng xong nhanh phần thông tin quảng bá và kế hoạch cụ thể. Có lẽ là sáng ngày mai.

2009/9/7 Mr. Cyber <[email protected]>
Hello team,

Tui nghĩ chúng ta nên mời một số báo đài đến để viết về sự kiện này. Tui có thể mời Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Người Lao Động.

Thanks to all
Trần Văn Tuấn
Cell 0903 808 177

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy