[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListNgày mai mới bắt đầu đăng kí. Hôm nay chỉ là test form thôi nha mọi người

2009/9/7 Doan Viet Hung <[email protected]>
Hiện tại không truy cập được vào cái form đó, nhờ An xem lại giúp.

Việt Hưng2009/9/7 Anh K. Huỳnh <[email protected]>

On Mon, 7 Sep 2009 11:43:47 +0700
Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> À đúng rồi đó anh, form đó khi go live thì người ta sẽ điền thông
> tin về tên tuôi, đơn vị, chủ đề mình quan tâm/ thuyết trình.
>
> Em nghĩ làm như vậy sẽ khuyến khích mọi người ai có mong muốn
> thuyết trình có thể đăng kỳ ngay và mình sẽ liên hệ với họ để
> confirm.
>
> Em sẽ up cái form lên saigonlug.org để mọi người tiện hình dùng :-)

Rồi, anh đã đăng ký 3 chủ đề. Em thấy cái nào được, cái nào không thì thêm bớt tùy ý nhé.

Chúc vui.

> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:    http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>
> Ted Turner
> <http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/ted_turner.html>  -
> "Sports is like a war without the killing."
>
> 2009/9/7 Anh K. Huỳnh <[email protected]>
>
> >
> > On Mon, 07 Sep 2009 03:25:56 +0000
> > [email protected] wrote:
> >
> > > I've shared a document with you:
> > >
> > > Saigon SFD 2009 Attendee List
> > >
> > http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AntMySw65QaPdGVEVFlRcE9FOXR2YnNTNVVtVkk3M0E&hl=en
> > >
> > > It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To
> > > open this document, just click the link above.
> > >
> > > Hi mọi người,
> > >
> > > Hùng share với mọi người form đăng kỳ cho SFD 2009. Khi An post
> > > thông tin lên xong thì add thêm 1 page cho form rồi embed nó
> > > vào, giống như là Barcamp Saigon đã làm nhé.
> >
> > Sorry mình không tham gia Barcamp SG nên khôgn rõ làm gì với cái
> > file trống trơn đó. Có phải là ghi vào đó chủ đề mình sẽ trình
> > bày tại SFD không?
> >
> > Thanks,
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > Homepage: http://viettug.org/
> >


--
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy