[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListEm gửi mọi người bản kế hoạch sơ lược cho phần demo (gọi là "Tự do trải
nghiệm"). Mong mọi người đóng góp ý kiến.

Về phần cuộc thi, em nghĩ thêm trò chơi để tăng tính thu hút và hấp dẫn.
Em đề nghị trò Biniax-2 như ở HanoiLUG, mình có thể cho chơi tự do, chọn
ra 10 người điểm cao nhất vô vòng chung kết đấu loại trực tiếp chọn ra 1
người vô địch để trao quà. Mọi người thấy thế nào?
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com

Attachment: SFD_Demo.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text