[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListChào anh Kỳ Anh,

Xin lỗi để em chỉnh lại :D Anh định dùng Windows hay OS khác?

Anh Long cũng đã confirm rồi.

FLOSS/Linux là ý của em nhấn mạnh về FLOSS + Linux. Dĩ nhiên anh có thể
bàn về bất cứ thứ gì anh thích, BTC chỉ yêu cầu liên quan đến FLOSS
thôi. Về việc đa dạng OS em cũng muốn nhưng bây giờ chưa tìm được người.
Nếu được anh có thể giúp em cài đặt + hướng dẫn sử dụng 1 số máy tính OS
khác ngoài Ubuntu được không?

Wesnoth thì hay khỏi nói, nhưng quá phức tạp để mọi người học chơi ngay
lập tức. Biniax-2 được cái dễ, chơi nhanh phù hợp với mấy trò chơi phong
trào.

On Mon, 2009-09-07 at 22:31 +0700, Anh K. Huỳnh wrote:
> 
> Mình xem qua phần demo , bất ngờ quá vì.. mình hỏng có biết xài Ubuntu. Phần tablet của Việt Long đã có confirm chưa (nếu có thì mới ghi lên).
> 
> ==> phần demo các ứng dụng cơ bản mà hạn chế trong Ubuntu thì mình chịu, phải nhờ bạn nào đó khác thôi. Mình xài Arch hoặc FreeBSD. Có thể nói Việt Long làm luôn phần này.
> 
> Và như vậy mình sẽ tập trung ở phần báo cáo, tách khỏi phần demo.
> 
> Phần games thì có thể giới thiệu Wesnoth (phần này có thể tiến hành chơi phần tutorial). Wesnoth là một trò chơi chiến thuật rất thú vị, khác với Biniax.
> 
> Ngoài ra, việc đi kèm FLOSS/Linux không biết là chủ ý của ban tổ chức, cũng như giới hạn Linux/Ubuntu sẽ tạo nên một tiền lệ xấu. Cá nhân mình thích bàn về FLOSS với đầy đủ các màu mè của nó, cũng như về Linux với đầy đủ phân hệ và bà con của nó (+ Nix). Dù sao, đây cũng là ý kiến cá nhân của mình.
> 
> Chúc vui.
> 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com