[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListOn Mon, 07 Sep 2009 22:46:36 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> 
> Chào anh Kỳ Anh,
> 
> Xin lỗi để em chỉnh lại :D Anh định dùng Windows hay OS khác?
> 
> Anh Long cũng đã confirm rồi.

Vậy là rất tốt. Anh nói thì lão đó không đi đâu. Lão đó có mấy demo nhìn muốn nổ con mắt. kool!

> 
> FLOSS/Linux là ý của em nhấn mạnh về FLOSS + Linux. Dĩ nhiên anh có
> thể bàn về bất cứ thứ gì anh thích, BTC chỉ yêu cầu liên quan đến
> FLOSS thôi. Về việc đa dạng OS em cũng muốn nhưng bây giờ chưa tìm
> được người. Nếu được anh có thể giúp em cài đặt + hướng dẫn sử dụng
> 1 số máy tính OS khác ngoài Ubuntu được không?

Nói như vậy thì có nghĩa là phần cài đặt + dùng Ubuntu đã có người lo. Tốt. Do Long có kinh nghiệm phần Arch nên anh sẽ phối hợp với Long làm Arch, hoặc Slackware (hai cái sau này đều dùng bsd style).

Như vậy thì ta sẽ có hai kiểu cài đặt SystemV và BSDstyle. Tuy nhiên, anh không chắc là có người quan tâm. Em nên cân nhắc và quyết định. Anh sẽ hỗ trợ.

> 
> Wesnoth thì hay khỏi nói, nhưng quá phức tạp để mọi người học chơi
> ngay lập tức. Biniax-2 được cái dễ, chơi nhanh phù hợp với mấy trò
> chơi phong trào.
> 

Sure. Anh đồng ý là tổ chức trò chơi với Biniax. Còn Wesnoth là giới thiệu để mọi người ủng hộ và tìm hiểu. Wesnoth thì dân geek chơi nhiều lắm :D (hờ, nhưng tới sfd thì không biết là có bao nhiêu geek ;)

have fun!

-- anh

> On Mon, 2009-09-07 at 22:31 +0700, Anh K. Huỳnh wrote:
> > 
> > Mình xem qua phần demo , bất ngờ quá vì.. mình hỏng có biết xài
> > Ubuntu. Phần tablet của Việt Long đã có confirm chưa (nếu có thì
> > mới ghi lên).
> > 
> > ==> phần demo các ứng dụng cơ bản mà hạn chế trong Ubuntu thì
> > mình chịu, phải nhờ bạn nào đó khác thôi. Mình xài Arch hoặc
> > FreeBSD. Có thể nói Việt Long làm luôn phần này.
> > 
> > Và như vậy mình sẽ tập trung ở phần báo cáo, tách khỏi phần demo.
> > 
> > Phần games thì có thể giới thiệu Wesnoth (phần này có thể tiến
> > hành chơi phần tutorial). Wesnoth là một trò chơi chiến thuật rất
> > thú vị, khác với Biniax.
> > 
> > Ngoài ra, việc đi kèm FLOSS/Linux không biết là chủ ý của ban tổ
> > chức, cũng như giới hạn Linux/Ubuntu sẽ tạo nên một tiền lệ xấu.
> > Cá nhân mình thích bàn về FLOSS với đầy đủ các màu mè của nó,
> > cũng như về Linux với đầy đủ phân hệ và bà con của nó (+ Nix). Dù
> > sao, đây cũng là ý kiến cá nhân của mình.
> > 
> > Chúc vui.
> > 


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/