[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListOn Mon, 07 Sep 2009 22:55:14 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> On 09/07/2009 10:31 PM, Anh K. Huỳnh wrote:
> > 
> > On Mon, 07 Sep 2009 22:12:40 +0700
> > Moriator <[email protected]> wrote:
> > 
> >> Em gửi mọi người bản kế hoạch sơ lược cho phần demo (gọi là "Tự
> >> do trải nghiệm"). Mong mọi người đóng góp ý kiến.
> >>
> >> Về phần cuộc thi, em nghĩ thêm trò chơi để tăng tính thu hút và
> >> hấp dẫn. Em đề nghị trò Biniax-2 như ở HanoiLUG, mình có thể cho
> >> chơi tự do, chọn ra 10 người điểm cao nhất vô vòng chung kết đấu
> >> loại trực tiếp chọn ra 1 người vô địch để trao quà. Mọi người
> >> thấy thế nào?
> > 
> > Mình xem qua phần demo , bất ngờ quá vì.. mình hỏng có biết xài
> > Ubuntu. Phần tablet của Việt Long đã có confirm chưa (nếu có thì
> > mới ghi lên).
> > 
> > ==> phần demo các ứng dụng cơ bản mà hạn chế trong Ubuntu thì
> > mình chịu, phải nhờ bạn nào đó khác thôi. Mình xài Arch hoặc
> > FreeBSD. Có thể nói Việt Long làm luôn phần này.
> > 
> > Và như vậy mình sẽ tập trung ở phần báo cáo, tách khỏi phần demo.
> > 
> > Phần games thì có thể giới thiệu Wesnoth (phần này có thể tiến
> > hành chơi phần tutorial). Wesnoth là một trò chơi chiến thuật rất
> > thú vị, khác với Biniax.
> > 
> > Ngoài ra, việc đi kèm FLOSS/Linux không biết là chủ ý của ban tổ
> > chức, cũng như giới hạn Linux/Ubuntu sẽ tạo nên một tiền lệ xấu.
> > Cá nhân mình thích bàn về FLOSS với đầy đủ các màu mè của nó,
> > cũng như về Linux với đầy đủ phân hệ và bà con của nó (+ Nix). Dù
> > sao, đây cũng là ý kiến cá nhân của mình.
> > 
> > Chúc vui.
> > 
> 
> 
> Mình phần nào đồng ý với ý kiến của anh K.Anh. Có vẻ như nội dung
> của buổi họp hôm vừa rồi một vài thành viên đã quên mất.
> Trong bảng kế hoạch về demo và trò chơi, mình thấy công sức ngồi
> soạn ra 50 câu hỏi của mình phí quá, lolz (just kidding)

50 câu hỏi rất thú vị và công phu. I love it!

> Mình cũng không phải người sử dụng Ubuntu Linux cho nên cũng không
> biết góp sức ra sao, phần shell script thì có vẻ quá rộng, giới hạn
> trong 10, 15 phút thì không biết có được không?

Shell script thì An sẽ trình bày (mình nghe Huy nói trên FB), cái này để An quyết định.

> Anyway, mình vẫn đang đợi bản kế hoạch những công việc sẽ làm từ
> phía An. Hưng Nguyễn Văn.

/me too!


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/