[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee List-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ta có nên làm một bài phát biểu vê  open source software,  free software
dạng như what? why? how? who? không? Ngắn gọn, không màu mè nhưng đủ
truyển đạt ý tưởng.

Ps: Vài dòng trên cũng là ý tưởng :-p

- -- 
- --
Hung Van Nguyen
Opensourcevn member
http://opensource.com.vn
- --
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAkqlNgsACgkQrWbN+Ei7bGgAvwCghGUuGADE1bR5vV3qZMWx+ZSb
d6kAnRM8xFRYKmABZg4cX+Leysh9etw1
=goON
-----END PGP SIGNATURE-----