[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListTùy anh em nghĩ thế nào. nhưng riêng em thì em nghĩ là khai mạc ít thời gian lắm. Chỉ nên nói sơ qua về ứng dụng FLOSS và Linux đ/ CNTT Việt Nam, blah blah blah, xu hướng của chính phủ,.... Còn nói về khái niệm, định nghĩa thì không đủ thời gian cho phiên khai mạc, nhất là nhiều người có thể biết rồi thì nhắc lại có lẽ cũng chán đ/v họ.

2009/9/7 Moriator <[email protected]>

Có thể nói trong phần khai mạc không?

On Mon, 2009-09-07 at 23:35 +0700, An Nguyen wrote:
>
>
> 2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>
>
>         -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>         Hash: SHA1
>
>
>         Ta có nên làm một bài phát biểu vê  open source software,
>          free software
>         dạng như what? why? how? who? không? Ngắn gọn, không màu mè
>         nhưng đủ
>         truyển đạt ý tưởng.
>
> Cái nào nếu có thể thì anh em cứ để em lo vì nó căn bản. Chuyện khó
> hơn nhường cho các anh em. :-)
>
>
> --
> An Nguyen
>
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com
>
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com
>
>
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
--
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy