[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: to Anh HùngHello An,

Trang có form đăng ký là: http://saigonlug.org/sfd2009 Trang này em hoàn toàn có thể dùng quyền admin của SaigonLUG để edit tùy theo ý em.

Khi user đăng ký thì sẽ lên thẳng cái sheet đầu tiên "Attendee List". Mấy list kia không có nhiều ý nghĩa, em không cần quan tâm tới cũng được.

Anh đã share file này cho cả group rồi nên em/mọi người cứ edit thoải mái. Em check lại email với tiêu đề Saigon SFD 2009 Attendee List nhé. Muốn edit lại form đăng ký thì em vào Edit Form.

Anyway thì anh nghĩ form đăng ký như vậy là ok rồi, em cho anh biết là em muốn edit nó lại ntn nhé? Vì tiêu chí của một form là nên ngắn gọn để tạo thuận lợi cho người dùng đăng ký ;)

Best,

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Ted Turner  - "Sports is like a war without the killing."

2009/9/8 An Nguyen <[email protected]>
Các thông tin em cần gấp:

+ Quyền truy cập và sửa đổi 2 đoạn nhúng vào trang đăng kí: "danh sách tham gia" và "mẫu đăng kí"
+ Cơ chế đăng kí như thế nào? Có phải là từ Form => Private List => Atendee List không?

Để em cấu trúc site và tạo trang đăng kí để cho phù hợp với trang web hiện nay.

Cám ơn anhOn Tue, Sep 8, 2009 at 5:29 AM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
Anh Hùng gửi gấp cho em mẫu đơn đăng kí để em sắp xếp lên website. ý em là cho em quyền edit của mẫu đơn đó.

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy