[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListHùng nghĩ phần khai mạc nếu được thì nên nói ngắn gọn về SFD và FLOSS (what? Why? etc.) trong vòng 3 phút thôi. Dù sao thì bà con cũng cần phải biết FLOSS là gì trước khi đi vào các chủ đề phía trong. Nhưng thiết nghĩ không nên dành quá nhiều thời gian cho các "khái niệm", vì có những cái sau khi tham gia event họ có thể tự cảm nhận được :-)Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Stephen Leacock  - "I detest life-insurance agents: they always argue that I shall some day die, which is not so."

2009/9/7 An Nguyen <[email protected]>
Tùy anh em nghĩ thế nào. nhưng riêng em thì em nghĩ là khai mạc ít thời gian lắm. Chỉ nên nói sơ qua về ứng dụng FLOSS và Linux đ/ CNTT Việt Nam, blah blah blah, xu hướng của chính phủ,.... Còn nói về khái niệm, định nghĩa thì không đủ thời gian cho phiên khai mạc, nhất là nhiều người có thể biết rồi thì nhắc lại có lẽ cũng chán đ/v họ.

2009/9/7 Moriator <[email protected]>

Có thể nói trong phần khai mạc không?

On Mon, 2009-09-07 at 23:35 +0700, An Nguyen wrote:
>
>
> 2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>
>
>         -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>         Hash: SHA1
>
>
>         Ta có nên làm một bài phát biểu vê  open source software,
>          free software
>         dạng như what? why? how? who? không? Ngắn gọn, không màu mè
>         nhưng đủ
>         truyển đạt ý tưởng.
>
> Cái nào nếu có thể thì anh em cứ để em lo vì nó căn bản. Chuyện khó
> hơn nhường cho các anh em. :-)
>
>
> --
> An Nguyen
>
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com
>
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com
>
>
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
--
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com
--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy