[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD2009-PressReleaseMọi người góp ý cho em cái Press Release này nhé. Tí nữa em sẽ customize nó lại thành đơn xin tài trợ (có kém budget) và thư mời các cty tham gia.

Đang phân vân hông biết nếu là thư mời thì sẽ edit nó lại như thế nào cho phải phép, ai có kinh nghiệm viết thư mời rồi chỉ em với.

May the force be with us! :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Joan Crawford  - "I, Joan Crawford, I believe in the dollar. Everything I earn, I spend."

On Mon, Sep 7, 2009 at 10:59 PM, <[email protected]> wrote:

I've shared a document with you:

SFD2009-PressRelease
http://docs.google.com/Doc?docid=0ASB7fRlA5775ZGRta3c3ODNfMzcxZm5oczc5ZjY&hl=en&invite=CLKk6RE

It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To open this document, just click the link above.