[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD2009-PressReleaseTo anh Lâm:

Như đề xuất của An thì anh Lâm có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên nếu được thì anh viết thư mời hộ em nhé :D Còn đề xuất xin tài trợ thì em sẽ viết theo mẫu của BarcampSaigon, nội dung cũng không khác nhiều so với Press Release. À, nếu sáng nay anh rảnh thì mình bàn thêm về budget nhé. :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Ogden Nash  - "The trouble with a kitten is that when it grows up, it's always a cat."

2009/9/8 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
Mọi người góp ý cho em cái Press Release này nhé. Tí nữa em sẽ customize nó lại thành đơn xin tài trợ (có kém budget) và thư mời các cty tham gia.

Đang phân vân hông biết nếu là thư mời thì sẽ edit nó lại như thế nào cho phải phép, ai có kinh nghiệm viết thư mời rồi chỉ em với.

May the force be with us! :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Joan Crawford  - "I, Joan Crawford, I believe in the dollar. Everything I earn, I spend."

On Mon, Sep 7, 2009 at 10:59 PM, <[email protected]> wrote:

I've shared a document with you:

SFD2009-PressRelease
http://docs.google.com/Doc?docid=0ASB7fRlA5775ZGRta3c3ODNfMzcxZm5oczc5ZjY&hl=en&invite=CLKk6RE

It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To open this document, just click the link above.