[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thông báo quan trọng cho các thành viên trong mailing listChào cả nhà.

Vì các luồng thảo luận đang rất gấp rút để chuẩn bị cho Saigon SFD
2009 trong thời gian ngắn còn lại nên các e-mails mới xuất hiện liên
tục mỗi ngày. Do vậy, đối với những ai không theo dõi thường xuyên rất
dễ thấy "ngợp" bởi số lượng e-mail được gửi mỗi ngày từ list này.

Do vậy em đã quyết định chỉnh cách thức nhận mail của nhiều thành viên
từ "nhận e-mail ngay lập tức" thành "nhận mails theo bó (digest
email)" để mọi người dễ theo dõi hơn. Chỉ trừ các thành viên thường
xuyên theo dõi và thảo luận thì chế độ nhận mail vẫn là như cũ

Thân mến
Cám ơn