[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: SFD2009-PressReleaseEm thấy cái link http://www.saigonlug.org/sfd2009 anh Hùng để trên Press
Release không phù hợp lắm, vì đây là trang Register chứ không phải là
trang thông tin về SFD. Em nghĩ mình nên link đến trang giới thiệu SFD
http://saigonlug.org/2009/09/saigon-software-freedom-day-intro/ , trong
trang này mình sẽ link sang trang register.

On Tue, 2009-09-08 at 06:01 +0700, Anh Hung Nguyen wrote:
> Mọi người góp ý cho em cái Press Release này nhé. Tí nữa em sẽ
> customize nó lại thành đơn xin tài trợ (có kém budget) và thư mời các
> cty tham gia.
> 
> Đang phân vân hông biết nếu là thư mời thì sẽ edit nó lại như thế nào
> cho phải phép, ai có kinh nghiệm viết thư mời rồi chỉ em với.
> 
> May the force be with us! :-)
> 
> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:  http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
> 
> Joan Crawford - "I, Joan Crawford, I believe in the dollar.
> Everything I earn, I spend." 
> 
> On Mon, Sep 7, 2009 at 10:59 PM, <[email protected]> wrote:
>     
>     I've shared a document with you:
>     
>     SFD2009-PressRelease
>     http://docs.google.com/Doc?docid=0ASB7fRlA5775ZGRta3c3ODNfMzcxZm5oczc5ZjY&hl=en&invite=CLKk6RE
>     
>     It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs.
>     To open this document, just click the link above.
>     
> 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com