[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thông tin về Banner/Poster cho Saigon Software Freedom Day 2009Mọi người lưu ý là Banner chỉ có phần vàng đen ở trên thôi nhé, phần ở dưới không có trong design. Thanks!

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Pablo Picasso  - "Computers are useless. They can only give you answers."

2009/9/8 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
Hi, mọi người xem qua banner 4mx1m đã được thiết kế xong và góp ý nhé. Nếu cảm thấy cần thay đổi gì thì cứ nói để designer sửa cho nhanh :-)


Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Marie von Ebner-Eschenbach  - "Even a stopped clock is right twice a day."

---------- Forwarded message ----------
From: Kien Nguyen Trung <[email protected]>
Date: 2009/9/8
Subject: Re: Thông tin về Banner/Poster cho Saigon Software Freedom Day 2009
To: Anh Hung Nguyen <[email protected]>


Anh ơi đây là bản xem thử của baner 4mx1m ạ :D, a xem qua giúp e với :D

Có gì cẩn sửa, thêm vào a bảo e với, xong cái này thì làm mấy cái online kia nhanh thôi ạ :D


2009/9/7 Anh Hung Nguyen <[email protected]>

Hi em,

Dưới đây là các thông tin có trên Banner/Poster:
  - Logo (em customize lại rồi chuyển ngày thành 8h -12h Thứ 7 Ngày 19 Tháng 9 Năm 2009 và thêm Saigon vào phía trước nhé)
 
  - Website: http://www.saigonlug.org
  - Địa điểm : Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh – 280 An Dương Vương – Quận
  - Đơn vị tổ chức: SaigonLUG và DHSP TPHCM [logo]

 Đây là những thông tin anh muốn display lên banner/poster. Em cần thêm thông tin gì thì báo anh nhé. Đơn vị tổ chức chắc sẽ add vào dưới dạng logo cho gọn nhẹ. File gốc không có (bó tay !) nên cũng đang đắn đo, bất quá dùng Text :D

Về kích thước:
- Offline banner 4mx1m
- Online banner: 120x300
- Poster: A3

À, nếu được thì em làm luôn cho anh 1 cái blog widget nhé, size khoảng 100x100 gì đó. Chỉ cần Saigon SDF 2009 thôi :D

Có gì thì feedback lại cho anh nhé :-) Thanks em.

Cheers,

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Charles de Gaulle  - "The better I get to know men, the more I find myself loving dogs."--
Nguyễn Trung Kiên (a.k.a forty4vn) - Web / GUI Designer
(p) 0942 115 113 (e) [email protected] (w) www.forty4vn.com