[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: Thông tin về Banner/Poster cho Saigon Software Freedom Day 2009Nên có thêm tiếng việt đi anh.

On Tue, 2009-09-08 at 14:34 +0700, Anh Hung Nguyen wrote:
> Hi, mọi người xem qua banner 4mx1m đã được thiết kế xong và góp ý nhé.
> Nếu cảm thấy cần thay đổi gì thì cứ nói để designer sửa cho nhanh :-)
> 
> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:  http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
> 
> Marie von Ebner-Eschenbach - "Even a stopped clock is right twice a
> day." 
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Kien Nguyen Trung <[email protected]>
> Date: 2009/9/8
> Subject: Re: Thông tin về Banner/Poster cho Saigon Software Freedom
> Day 2009
> To: Anh Hung Nguyen <[email protected]>
> 
> 
> Anh ơi đây là bản xem thử của baner 4mx1m ạ :D, a xem qua giúp e
> với :D
> 
> Có gì cẩn sửa, thêm vào a bảo e với, xong cái này thì làm mấy cái
> online kia nhanh thôi ạ :D
> 
> 
> 2009/9/7 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
> 
> 
>     Hi em,
>     
>     Dưới đây là các thông tin có trên Banner/Poster:
>      - Logo (em customize lại rồi chuyển ngày thành 8h -12h Thứ 7
>     Ngày 19 Tháng 9 Năm 2009 và thêm Saigon vào phía trước nhé)
>     
>      - Website: http://www.saigonlug.org
>      - Địa điểm : Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh –
>     280 An Dương Vương – Quận 
>      - Đơn vị tổ chức: SaigonLUG và DHSP TPHCM [logo]
>     
>     Đây là những thông tin anh muốn display lên banner/poster. Em
>     cần thêm thông tin gì thì báo anh nhé. Đơn vị tổ chức chắc sẽ
>     add vào dưới dạng logo cho gọn nhẹ. File gốc không có (bó
>     tay !) nên cũng đang đắn đo, bất quá dùng Text :D
>     
>     Về kích thước: 
>     - Offline banner 4mx1m
>     - Online banner: 120x300
>     - Poster: A3
>     
>     À, nếu được thì em làm luôn cho anh 1 cái blog widget nhé,
>     size khoảng 100x100 gì đó. Chỉ cần Saigon SDF 2009 thôi :D
>     
>     Có gì thì feedback lại cho anh nhé :-) Thanks em.
>     
>     Cheers,
>     
>     Nguyen Anh Hung
>     Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
>     Tech Propulsion Labs
>     Mobile: +84987 005 477
>     Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
>     Blog:  http://www.fresco20.com
>     Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>     
>     Charles de Gaulle - "The better I get to know men, the more I
>     find myself loving dogs."
> 
> 
> 
> -- 
> Nguyễn Trung Kiên (a.k.a forty4vn) - Web / GUI Designer
> (p) 0942 115 113 (e) [email protected] (w) www.forty4vn.com
> 
> 
> 
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com