[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Họp mặt trực tuyến vào tối 8/9Chào mọi người. Tối nay chúng ta sẽ có cuộc họp trực tuyến vào lúc 7h30 thông qua Yahoo!. Mọi người nhớ tham gia nhé! Còn nhiều việc cần bàn lắm.

PS: Hôm nay em và anh Lâm đã đi với thầy Sơn khảo sát địa điểm, Mình sẽ cần bàn thêm về chủ đề đó torng tối nay. Mọi người nhớ nhé. 7 giờ 30 tối nay. Em sẽ invite qua yahoo

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy