[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp mặt trực tuyến vào tối 8/9Tối nay mình có việc bận mất rồi :( Thông báo trễ quá không sắp xếp
được. Mình sẽ nắm thông tin sau. Xin lỗi mọi người.

On Tue, 2009-09-08 at 18:06 +0700, An Nguyen wrote:
> Chào mọi người. Tối nay chúng ta sẽ có cuộc họp trực tuyến vào lúc
> 7h30 thông qua Yahoo!. Mọi người nhớ tham gia nhé! Còn nhiều việc cần
> bàn lắm.
> 
> PS: Hôm nay em và anh Lâm đã đi với thầy Sơn khảo sát địa điểm, Mình
> sẽ cần bàn thêm về chủ đề đó torng tối nay. Mọi người nhớ nhé. 7 giờ
> 30 tối nay. Em sẽ invite qua yahoo
> 
> -- 
> An Nguyen
> 
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com
> 
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com
> 
> 
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com