[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SFD2009-PressReleaseOn 8 Tháng Chín, 11:22, Moriator <[email protected]> wrote:
> From An Nguyen:
>
> Chào mọi người.
> Đây là bảng phân công các đầu công việc chính mà em làm. Bảng này có lẽ
> còn thiếu thì mọi người cứ bổ sung.
> Còn đ/v những công việc còn trống. Ai quan tâm thì có thể đăng kí tên
> mình vào đó.
>
> File thứ 2 là các công tác chuẩn bị hậu trường, em nghĩ cái này mình cần
> tuyển CTV. Hy vọng là thầy Sơn có thể nhờ các bạn SV của thầy giúp một
> tay.
> --
> Moriator
> Email: moriator[at]gmail.com
>
>  workinglist.ods
> 36KXemTải xuống
>
>  SFD.odt
> 31KXemTải xuống

Các bạn khi gửi kèm file cho luôn dạng .pdf cho tiện :D Máy mình chẳng
có office mở oải quá. thanks