[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thông báo quan trọng cho các thành viên trong mailing listOn 8 Tháng Chín, 06:52, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> Chào cả nhà.
>
> Vì các luồng thảo luận đang rất gấp rút để chuẩn bị cho Saigon SFD
> 2009 trong thời gian ngắn còn lại nên các e-mails mới xuất hiện liên
> tục mỗi ngày. Do vậy, đối với những ai không theo dõi thường xuyên rất
> dễ thấy "ngợp" bởi số lượng e-mail được gửi mỗi ngày từ list này.
>
> Do vậy em đã quyết định chỉnh cách thức nhận mail của nhiều thành viên
> từ "nhận e-mail ngay lập tức" thành "nhận mails theo bó (digest
> email)" để mọi người dễ theo dõi hơn. Chỉ trừ các thành viên thường
> xuyên theo dõi và thảo luận thì chế độ nhận mail vẫn là như cũ
>

Việc nhận email thế nào là do mỗi người tự quyết định mà, đâu cần ai
làm thay đâu. /me mới chuyển từ digest qua "non-digest" đây :D

have fun!