[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

tiny question about our Team, my articlesChào!

Tình cờ vào http://softwarefreedomday.org/teams/asia thì khôgn thấy
Team của SàiGon :( Chỉ thấy của HUT (Đại học BK). Kỳ vậy?

Do ở http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AntMySw65QaPdGVEVFlRcE9FOXR2YnNTNVVtVkk3M0E&hl=en
không thấy ai đăng ký thêm nên mình rút lại còn một bài. Bài về TeX
rất hay nhưng khó hiểu, bài về OpenOffice thì dễ hiểu nhưng cũng không
có gì đáng kể, bài VUE thì mới mẻ nhưng lại ngắn. Tùy BTC chọn và mình
sẽ viết theo yêu cầu :D

Have fun!