[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: tiny question about our Team, my articlesOn Tue, 8 Sep 2009 21:08:43 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> http://softwarefreedomday.org/teams/asiaandmiddleeast/Vietnam/SaigonLUG?h

haha vậy thì cái bản phân loại của trang đó chuối rồi. Cái An nên đưa là cái này

http://softwarefreedomday.org/teams/asiaandmiddleeast/Vietnam

... sang năm mình sẽ tự tổ chức SFD được rồi (lolz)

have fun!


> 
> 2009/9/8 dark matter <[email protected]>
> 
> > Chào!
> >
> > Tình cờ vào http://softwarefreedomday.org/teams/asia thì khôgn
> > thấy Team của SàiGon :( Chỉ thấy của HUT (Đại học BK). Kỳ vậy?
> >
> > Do ở
> > http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AntMySw65QaPdGVEVFlRcE9FOXR2YnNTNVVtVkk3M0E&hl=en
> > không thấy ai đăng ký thêm nên mình rút lại còn một bài. Bài về
> > TeX rất hay nhưng khó hiểu, bài về OpenOffice thì dễ hiểu nhưng
> > cũng không có gì đáng kể, bài VUE thì mới mẻ nhưng lại ngắn. Tùy
> > BTC chọn và mình sẽ viết theo yêu cầu :D
> >
> > Have fun!
> >
> >
> 
> 


-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/