[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dự trù kinh phí SFD 2009I've shared a document with you:

Dự trù kinh phí SFD 2009
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AiB7fRlA5775dHRKWHgtcVlFdHJ5V1IzMlA5WWdFSnc&hl=en&invite=CLOSprIL

It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To open this document, just click the link above.
Hi,

Hùng đã list sơ sơ 1 số item trong budget của mình. Mọi người xem qua và bổ sung nhé. Hi vọng đến 10h sáng ngày hôm nay sẽ có dc 1 bản dự trù kinh phí "tạm ổn" :-)
Cheers,