[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Trang chủ của SFDOn Thu, 10 Sep 2009 11:25:30 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Trang web đã xong rồi nha mọi người.
> 
> Trang chủ của Saigon Software Freedom Day
> http://sfd.saigonlug.org/
> 

Thanks An. 

PS: các link đừng để 'open new window/tab'

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/