[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Trang chủ của SFDCool em. Vậy là bây giờ có thể public cái site này và mời mọi người đăng ký được rồi đúng hông? :-)

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Pablo Picasso  - "Computers are useless. They can only give you answers."

2009/9/10 Anh K. Huỳnh <[email protected]>

On Thu, 10 Sep 2009 11:25:30 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Trang web đã xong rồi nha mọi người.
>
> Trang chủ của Saigon Software Freedom Day
> http://sfd.saigonlug.org/
>

Thanks An.

PS: các link đừng để 'open new window/tab'

--
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/