[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỏi 1 chútMọi người có biết đề tài "Phần mềm OSS chuyên dụng" nói về gì không?
Mình định đăng kí đề tài "Bạn có thể làm gì với Linux và OSS" nhưng sợ
bị trùng.
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com