[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] H i 1 ch_tOn Thu, 10 Sep 2009 21:22:23 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> 
> Mọi người có biết đề tài "Phần mềm OSS chuyên dụng" nói về gì không?
> Mình định đăng kí đề tài "Bạn có thể làm gì với Linux và OSS" nhưng
> sợ bị trùng.

Bạn liên hệ tác giả Lê Ngọc Quốc Khánh xem. Mình nghĩ bài viết của Moriator tổng quát hơn nên cũng không sợ đụng hàng.

cheers

PS: Long Già hình như không tham gia demo cho Tablet được nhỉ? Lão bận gì đó :(

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/