[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Khao sat dia diemOn Thu, 10 Sep 2009 22:52:31 +0700
Moriator <[email protected]> wrote:

> 
> Mọi người có cần đi khảo sát địa điểm không? Mình muốn xem phòng
> máy thế nào để lo việc cài đặt. Nên sắp xếp 1 ngày để mọi người
> trong BTC cùng đi luôn.

vừa trả lời ở fb xong:

<quote>
Cái này phải hẹn với phụ tá của thầy Sơn trước. Tuần này anh rảnh, có gì thì kêu anh đi với (note: trừ thứ 7 à nghe).
</quote>

cheers

-- 
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/