[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Họp trực tuyến lần 2Chào mọi người!

Tối ngày 11 tháng 9, tức ngày mai, mình sẽ họp trực tuyến qua Skype nhé.
Bắt đầu lúc 8h30 tối đi

Chủ đề:
- Thông cáo báo chí và các cơ quan, doanh nghiệp
- Liên hệ các trường
- In ấn
- Kế hoạch xin tài trợ

Thân mến


--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy