[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Họp trực tuyến lần 2Nick skype của em là konqueror112

Anh em cứ add em là đủ rồi

2009/9/10 An Nguyen <[email protected]>
Chào mọi người!

Tối ngày 11 tháng 9, tức ngày mai, mình sẽ họp trực tuyến qua Skype nhé.
Bắt đầu lúc 8h30 tối đi

Chủ đề:
- Thông cáo báo chí và các cơ quan, doanh nghiệp
- Liên hệ các trường
- In ấn
- Kế hoạch xin tài trợ

Thân mến


--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy