[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Họp trực tuyến lần 2Sao giờ này vẫn chưa thấy An online nhỉ?

On 10 Tháng Chín, 23:51, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> Nick skype của em là konqueror112
>
> Anh em cứ add em là đủ rồi
>
> 2009/9/10 An Nguyen <[email protected]>
>
>
>
> > Chào mọi người!
>
> > Tối ngày 11 tháng 9, tức ngày mai, mình sẽ họp trực tuyến qua Skype nhé.
> > Bắt đầu lúc 8h30 tối đi
>
> > Chủ đề:
> > - Thông cáo báo chí và các cơ quan, doanh nghiệp
> > - Liên hệ các trường
> > - In ấn
> > - Kế hoạch xin tài trợ
>
> > Thân mến
>
> > --
> > An Nguyen
>
> > Phone number: +84 943 747 749
> > Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> > Contact Information:http://st-konqueror.blogspot.com
>
> > Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG):http://SaigonLUG.org
> > Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> >http://www.SaigonLinux.org
> > Projekt AntOS :http://projektantos.wordpress.com
>
> > "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
>
> --
> An Nguyen
>
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information:http://st-konqueror.blogspot.com
>
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG):http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS :http://projektantos.wordpress.com
>
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy