[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] gấp rút các công việc tồn đọng.Banner đã xong, poster sáng mai sẽ có thiết kế. Còn tài chính thì chưa có gì cả :|
Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Charles de Gaulle  - "The better I get to know men, the more I find myself loving dogs."

2009/9/12 An Nguyen <[email protected]>
Chào mọi người.

Mong mọi người nhớ là chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa là triển khai. Do vậy em xin nhắc một số việc sau cần làm gấp:

- Mẫu poster và bandroll, cái này không biết Anh Hùng đã có chưa ạ, mình cần ấp để tiền hành công tác in ấn
- Kế hoạch tài chính, cái này CỰC KÌ QUAN TRỌNG.

Mong các anh em phụ trách mảng này nhớ làm nhanh giúp.
Cám ơn

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy