[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thiết kế cho Bandroll - Poster - Website BannerVề kinh phí in bandroll và poster thì hy vọng em có thể xin tài trợ từ bên HanoiLUG. Tuy nhiên tất nhiên là chúng ta cần đặt thêm logo của họ nữa như là tư cách nhà tài trợ vào bandroll và poster. Ngoài ra thì có thể cũng cần đặt logo của ĐH SP và SaigonLUG (nếu cần).

Thực tế thì mình có file gốc thì có thể chỉnh sửa một chút để tạo ra thêm ít khoảng trống cho logo nhà tà trợ (1 hàng nhỏ ở footer thôi) nhưng có lẽ cần phải có.

Ngoài ra thì giờ ai hiểu giá cả thị trường thì estimate giùm giá in bandroll và poster cho chính xác đi rồi em hỏi bác Quỳnh.

Còn họp lần 3 thì mọi người thấy sao. Em đồng ý.


2009/9/13 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
Hi mọi người, đây là mẫu thiết kế cho bandroll, banner và poster cho SFD2009, do google group kô cho phép tải file lớn nên H chỉ add các file Jpeg cho mọi người xem qua, ai đi in thì liên hệ trực tiếp với H để nhận file gốc nhé.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Jonathan Swift  - "May you live every day of your life."--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy